اخبار و مقالات تکسان

با اساس کار طیف سنج رامان آشنایی دارید؟

با اساس کار طیف سنج رامان آشنایی دارید؟

طیف سنجی رامان،‌ یکی از روش‌هایی است که به وسیله آن مواد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در پراکندگی…