اخبار و مقالات تکسان

اسپکتروفتومتر چیست و اساس کار آن به چه صورت است؟

اسپکتروفتومتر چیست و اساس کار آن به چه صورت است؟

طیف سنجی UV-VIS به عنوان مهم‌ترین روش اسپکتروفتومتری در نظر گرفته می‌شود که بیشترین کاربرد را برای تجزیه و تحلیل…