اخبار و مقالات تکسان

قانون بیر لامبرت در طیف سنجی جذبی عبوری

قانون بیر لامبرت در طیف سنجی جذبی عبوری

غلظت ترکیبات مختلف شیمیایی را از راه‌های متفاوتی می‌توان محاسبه کرد. یکی از این روش‌ها استفاده از قانون بیر لامبرت…