دسته‌بندی: آب و نوشیدنی ها

اخبار و مقالات تکسان

طیف سنجی فلورسانس در شناسایی نیتروژن آمونیاکی در آب

طیف سنجی فلورسانس در شناسایی نیتروژن آمونیاکی در آب

این مقاله را با اهمیت شناسایی عناصر داخل آب شروع می‌کنیم. با این عناصر آشنا می‌شویم و به بررسی خلاصه…