دسته‌بندی: رنگ سنجی

اخبار و مقالات تکسان

کاربرد رنگ سنج در تولید فونداسیون ها

کاربرد رنگ سنج در تولید فونداسیون ها

آیا شما حاضرید از فونداسیون‌هایی استفاده کنید که رنگ آن متفاوت‌تر از رنگ پوستتان است؟ مسلما پاسخ خیر است. با…
8 عامل موثر در نحوه درک شما از رنگ ها

8 عامل موثر در نحوه درک شما از رنگ ها

مجموعه ای از عوامل وجود دارد که بر درک ما از رنگ‌ها تأثیر می گذارند. همین موضوع هم باعث می‌شود…
رنگ سنج چیست؟

رنگ سنج چیست؟

برخی از دستگاه‌های طیف سنجی به ظاهر شبیه به هم هستند. اما در اصل تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند.…
رنگ سنج چیست؟

رنگ سنج چیست؟

رنگ سنج وسیله ای است حساس به نور که برای اندازه گیری میزان انتقال و جذب نور عبوری از یک…