دسته‌بندی: مواد مخدر

اخبار و مقالات تکسان

شناسایی مواد مخدر به کمک طیف سنجی رامان

شناسایی مواد مخدر به کمک طیف سنجی رامان

مواد مخدر یکی از نمونه‌هایی است که به کمک طیف‌ سنجی رامان به راحتی قابل شناسایی است. همان طور که…