دسته‌بندی: فارنسیک

کاربردهای تخصصی طیف سنجی

بررسی لکه خون جا مانده در صحنه جرم با طیف‌ سنجی رامان

بررسی لکه خون جا مانده در صحنه جرم با طیف‌ سنجی رامان

لکه خون یکی از مواردی است که در صحنه‌های جرم به ویژه قتل دیده می‌شود. آنالیز لکه خون به روش‌های…
آنالیز رژلب در صحنه‌های جرم با طیف سنجی رامان

آنالیز رژلب در صحنه‌های جرم با طیف سنجی رامان

لکه‌های لوازم آرایشی از جمله مواردی هستند که معمولا در صحنه‌های جرم به عنوان سرنخ یافت می‌شوند. استفاده متداول و…
آنالیز الیاف پارچه در پزشکی قانونی با طیف سنجی رامان

آنالیز الیاف پارچه در پزشکی قانونی با طیف سنجی رامان

در صحنه‌های جرم و جنایت، ماموران به کمک سرنخ‌هایی که به دست می‌آورند، می‌توانند مجرمان را شناسایی کنند. این سرنخ‌ها…