اطلاعات آنالیز عنصری هیدروژن

خطوط لیبز هیدروژن

تصاویر به ترتیب (از سمت راست) مربوط به خطوط Kurucz، NIST، LIBS است.

در ادامه لیست مقاله‌هایی که به عنوان رفرنس وجود دارند، قرار داده شده است.