اطلاعات آنالیز عنصری فسفر

خطوط لیبز فسفر

تصاویر به ترتیب (از سمت راست) مربوط به خطوط Kurucz، NIST، LIBS است.

در ادامه لیست مقاله‌هایی که به عنوان رفرنس وجود دارند، قرار داده شده است.