رنگ سنج های اقتصادی (Eco)

رنگ سنج های ECO کالِری مترهای اقتصادی هستند که بهینه ترین امکانات رنگ سنجی را همراه خود دارند.

تست رایگان قبل از خرید

گواهی صحت و دقت عملکرد
۰ ماه گارانتی کامل کل سیستم
۰ ماه گارانتی کامل قطعات اپتیکی
۰ ماه خدمات پس از فروش