برگزار کننده کارگاه های تخصصی
تکسان، تولید کننده تجهیزات پیشرفته طیف‌‌سنجی
برگزار کننده کارگاه های تخصصی
تکسان؛ مورد اطمینان برای ISI
برگزار کننده کارگاه های تخصصی
برگزارکننده کارگاه های تخصصی

رویدادهای شرکت تکسان

اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ
شهریور ۱۴۰۱
نمایشگاه ساخت ایران ۱۴۰۰
آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آبان ۱۳۹۸
نمایشگاه فناوری نانو
مهر ۱۳۹۸
کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان در کنفرانس شیمی تجزیه ایران
مرداد ۱۳۹۸
کارگاه عمومی کاربردهای طیف سنجی رامان
اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه ساخت ایران
آذر ۹۷
کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان
آذر ۱۳۹۷
نمایشگاه فناوری نانو
مهر ۱۳۹۷
کارگاه تخصصی اصول طیف سنجی نوری
آذر ۱۳۹۷
کارگاه تخصصی اصول طیف سنجی نوری
مهر ۱۳۹۶
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
شهریور ۱۴۰۱
۲۷ امین کنفرانس شیمی تجزیه ایران
آذر ۱۴۰۰
نمایشگاه ساخت ایران
آبان ۱۳۹۸
نمایشگاه لیزر و فتونیک
مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه ایران فارما
شهریور ۱۳۹۸
کارگاه تخصصی کار با دستگاه رامان شرکت تکسان
اردیبهشت ۱۳۹۸
کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان
دی ۱۳۹۷
کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان
آذر ۱۳۹۷
کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان
مهر ۱۳۹۷
کارگاه آشنایی با مفاهیم طیف سنجی رامان
تیر ۱۳۹۷
نمایشگاه نفت
آذر ۱۳۹۶
نمایشگاه فناوری نانو

اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کرج (شهریور ۱۴۰۱)

۲۷ امین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

دانشگاه زنجان (شهریور ۱۴۰۱)

نهمین نمایشگاه ساخت ایران

نمایشگاه بین المللی تهران (آذر ۱۴۰۰)

هشتمین نمایشگاه ساخت ایران

نمایشگاه بین المللی تهران (آذر ۱۳۹۸)

نمایشگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

صندوق نوآوری و شکوفایی (آبان ۱۳۹۸)

نمایشگاه لیزر و فتونیک

نمایشگاه بین المللی تهران (آبان ۱۳۹۸)

نمایشگاه فناوری نانو ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی تهران (مهر ۱۳۹۸)

نمایشگاه ایران فارما

مصلی تهران (مهر ۱۳۹۸)

۲۶ امین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

دانشگاه سمنان (شهریور ۱۳۹۸)

اولین کارگاه تخصصی کار با دستگاه رامان شرکت تکسان

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی (مرداد ۱۳۹۸)

هشتمین کارگاه عمومی کاربردهای طیف سنجی رامان

پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۸)

هفتمین کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان

دانشگاه علم و صنعت (اردیبهشت ۱۳۹۸)

هفتمین نمایشگاه ساخت ایران

نمایشگاه بین المللی تهران (دی ۱۳۹۷)

ششمین کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان

دانشگاه شاهرود (آذر ۱۳۹۷)

پنجمین کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان

دانشگاه کاشان (آذر ۱۳۹۷)

چهارمین کارگاه تخصصی طیف سنجی رامان

دانشگاه خواجه نصیر (آذر ۱۳۹۷)

نمایشگاه فناوری نانو ۹۷

نمایشگاه بین المللی تهران (مهر ۱۳۹۷)

سومین کارگاه آشنایی با مفاهیم طیف سنجی رامان

دانشگاه امیر کبیر (مهر ۱۳۹۷)

دومین کارگاه تخصصی اصول طیف سنجی نوری

دانشگاه علم و صنعت (تیر ۱۳۹۷)

نمایشگاه نفت

نمایشگاه بین المللی تهران (آذر ۱۳۹۶)

اولین کارگاه تخصصی اصول طیف سنجی نوری

ویژه دانشجویان مواد (آذر ۱۳۹۶)

نمایشگاه فناوری نانو ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تهران (مهر ۱۳۹۶)