اطلاعات آنالیز عنصری لیتیوم

خطوط لیبز لیتیوم

تصاویر به ترتیب (از سمت راست) مربوط به خطوط Kurucz، NIST، LIBS است.

در ادامه لیست مقاله‌هایی که به عنوان رفرنس وجود دارند، قرار داده شده است.