دسته‌بندی: طیف سنجی عنصری LIBS

اخبار و مقالات تکسان

تحلیل طیف LIBS عنصر سدیم

تحلیل طیف LIBS عنصر سدیم

لیبز یک آنالیز عنصری است و طیفی که از این طیف‌ سنجی حاصل می‌شود، عناصر موجود در نمونه و غلظت…
درک طیف عنصری LIBS

درک طیف عنصری LIBS

طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری یا همان طیف سنجی لیبز (LIBS) پدیده بسیار پیچیده‌ای است که از عوامل مختلفی ناشی می‌شود.…
طیف‌ سنجی فروشکست القایی لیزری (LIBS)

طیف‌ سنجی فروشکست القایی لیزری (LIBS)

طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزر یا لیبز (LIBS) روشی است که در آن می‌توان عناصر یک نمونه را به صورت هم‌زمان…