دسته‌بندی: باستان شناسی

کاربردهای تخصصی طیف سنجی

آنالیز پیگمنت‌ها و مواد ساختاری در تراکوتا رومی با استفاده از طیف سنجی رامان

آنالیز پیگمنت‌ها و مواد ساختاری در تراکوتا رومی با استفاده از طیف سنجی رامان

تراکوتا، یکی از مواد مهم و شناخته شده در زمینه باستان شناسی است. مطالعه روی این ماده باستانی اطلاعات زیادی…
اندازه‌گیری رنگ در محصولات سفالی و تراکوتا

اندازه‌گیری رنگ در محصولات سفالی و تراکوتا

رنگ، یکی از ویژگی‌های جذاب محصولات سفالی و تراکوتا است. رنگ مناسب می‌تواند کاملاً ظاهر یک فضا یا ساختمان را…