دسته‌بندی: میراث فرهنگی

کاربردهای تخصصی طیف سنجی

طیف سنجی رامان در آنالیز رنگ و رنگدانه

طیف سنجی رامان در آنالیز رنگ و رنگدانه

همان طور که می‌دانید با مطالعه آثار هنری تاریخی مانند نقاشی‌ها می‌توان به نحوه زندگی، تاریخ،‌ فرهنگ و سایر اطلاعات…
طیف سنجی در نجات نقاشی پیکاسو

طیف سنجی در نجات نقاشی پیکاسو

آثار ارزشمند هنری پس از چندین سال به طور طبیعی دچار فرسایش می‌شوند. از طرف دیگر حفظ این آثار اهمیت…
کاربرد طیف سنج در آنالیز آثار هنری

کاربرد طیف سنج در آنالیز آثار هنری

شناخت و تحلیل مواد به کار رفته در آثار هنری از این حیث بسیار پیچیده و دشوار است که به…