انواع روش‌های طیف سنجی

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
آیا می‌دانید که طیف سنج‌ ها را بر چه اساسی تقسیم بندی می‌کنند؟ یا اینکه اصلا چند نوع تکنیک طیف سنجی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوالات در این مقاله به ما بپیوندید.
انواع روش های طیف سنجی

فهرست مطالب

طیف سنجی انبوهی از تکنیک‌های مختلف است که از یک پرتو برای دست یابی به ساختار و خواص مواد استفاده می‌شود. در واقع برهمکنش حاصل از پرتو و ماده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اصل اساسی و مشترک بین همه تکنیک‌های طیف سنجی تاباندن یک پرتو (باریکه‌ای از نور، دسته‌ای الکترون و …) به یک نمونه و مشاهده نحوه واکنش ماده یا نمونه به چنین محرکی است.

طیف سنجی یک علم بسیار گسترده است که از زیر شاخه‌های زیادی تشکیل شده است. بنابراین تکنیک‌های طیف سنجی را می‌‌توان به روش‌های مختلفی طبقه بندی کرد. روش‌های مختلف طیف سنجی به طور عمده بر اساس سه پارامتر دسته بندی می‌شوند. اول اینکه از چه نوع تابشی (ماهیت تابش) برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود، دوم اینکه چه روشی (ماهیت برهمکنش) برای اندازه‌گیری به کار گرفته می‌شود و سوم اینکه چه موادی با طیف سنجی آنالیز می‌شوند. در زیر هر یک از این دسته بندی‌ها را بیشتر شرح داده‌ایم.

ماهیت تابش

این دسته بندی بر اساس نوع تابش انجام می‌گیرد. طیف سنجی را طبق ماهیت تابش می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

 1. طیف سنجی الکترومغناطیسی: شامل برهمکنش تابش الکترومغناطیسی یا نور، با ماده است. در این نوع طیف سنجی از نور مادون قرمز، مرئی، فرابنفش، نور لیزر و … برای اندازه‌گیری‌ها استفاده می‌شود. طیف سنجی رامان نمونه‌ای از این دسته است.
 2. طیف سنجی الکترونی: شامل برهمکنش پرتوهای الکترون با ماده است. طیف سنجی الکترون اوژه یک نمونه از این دسته است.
 3. طیف سنجی مکانیکی: شامل برهمکنش ارتعاشات ماکروسکوپی با ماده است.
 4. طیف سنجی جرمی: شامل برهمکنش گونه‌های باردار با یک میدان مغناطیسی است.

ماهیت برهمکنش

در اثر تابش امواج الکترومغناطیسی به ماده، چند برهمکنش روی می‌دهد.

 1. طیف سنجی جذبی: در این نوع طیف سنجی‌ها، ماده محدوده‌ای از تابش الکترومغناطیسی را جذب می‌کند. بر اساس طیف جذبی اطلاعاتی از مولکول‌ها و اتم‌ها به دست می‌آید. مانند طیف سنجی مادون قرمز که در آن ماده، نور محدوده فروسرخ تابش الکترومغناطیسی را جذب می‌کند. یا طیف سنجی مغناطیس هسته‌ای که جذب در ناحیه رادیویی رخ می‌دهد.
 2. طیف سنجی نشری: در این طیف سنجی، ماده تابش الکترومغناطیسی را منتشر می‌کند. در این حالت ابتدا ماده انرژی جذب می‌کند. سپس انرژی جذب شده به صورت‌های مختلفی از ماده منتشر می‌شود. مانند طیف سنجی فلورسانس.
 3. طیف سنجی پراکندگی (scattering spectroscopy): در این طیف سنجی میزان نوری که ماده در طول‌موج‌های خاص، زاویه برخورد و یا زاویه قطبش پراکنده می‌کند، اندازه‌گیری می‌شود. طیف سنجی پراکندگی بسیار سریع‌تر از فرآیند جذب یا نشر است. یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین این طیف سنجی، پراکندگی رامان است.

نوع ماده

تکنیک‌های طیف سنجی بسته به کاربرد و نوع آن‌ها می‌توانند گونه‌های مختلف را تجزیه و تحلیل کنند. آنالیز اتمی، مولکولی، کریستالی و هسته‌ای از جمله تجزیه و تحلیل‌هایی است که توسط طیف سنجی انجام می‌گیرد.

در بین سه پارامتری که برای دسته‌بندی‌های طیف سنجی انجام شد، ماهیت تابش اندازه‌گیری از پارامترهای مهم است. در اکثر مباحث، ماهیت تابش را برای طبقه بندی در نظر می‌گیرند. در بین چهار دسته از پارامترهای ماهیت تابش، طیف الکترومغناطیسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا:

 1. نیازی به آماده‌سازی نمونه نیست.
 2. در بازه وسیعی از طیف الکترومغناطیسی اندازه‌گیری انجام می‌شود.
 3. ماده به طور سریع به تابش امواج الکترومغناطیسی پاسخ می‌دهد. به همین دلیل این دسته از طیف سنجی‌ها بسیار سریع هستند.
 4. در برخی از روش‌های طیف سنجی الکترومغناطیسی، اندازه‌گیری از روی ویال شیشه‌ای، کووت و … انجام می‌گیرد. این ویژگی زمانی اهمیت می‌یابد که ماده مورد نظر سمی است. بنابراین می‌توان گفت که این روش غیر تماسی است.
 5. در این روش نمونه تخریب نمی‌شود.
 6. کاربرد گسترده‌ای دارد. از نجوم گرفته تا علم فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، هنر، الکترونیک، داروسازی، پزشکی و ….

به دلیل همین ویژگی‌ها است که روز به روز استفاده از این روش طیف سنجی گسترش می‌یابد. بنابراین ما ادامه مقاله را به این دسته از طیف سنج‌ها اختصاص می‌دهیم.

انواع طیف سنجی الکترومغناطیسی

در ادامه طیف سنج ‌هایی که در این دسته طیف سنجی الکترومغناطیسی قرار می‌گیرند را معرفی می‌کنیم و به طور خلاصه کاربرد هر یک را بررسی می‌کنیم.

طیف سنجی فروشکست القایی لیزری (Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS))

LIBS جز طیف سنجی نشر اتمی است که برای تجزیه و تحلیل عنصر‌ها به کار می‌رود. در این روش در سطح نمونه با استفاده از یک لیزر پالسی میکرو پلاسما ایجاد می‌کنند. برای ایجاد پلاسما، لیزر بر روی نمونه متمرکز می‌شود و اتم‌‌های ماده را تحریک می‌کند. با استفاده از این روش می‌توان هر ماده‌ای از جمله جامد، مایع و یا گاز را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همه عناصر در هنگام تحریک در دمای بالا، از خود نور منتشر می‌کنند. نور منتشر شده طول‌موج‌‌های مشخصی را در بر دارد. به بیانی دیگر پلاسمای ایجاد شده (که در اثر تابش لیرز پالسی به وجود می‌آید) در سطح ماده، نوری متشکل از خطوط گسسته، باندها و ترازهای پیوسته، را منتشر می‌کند. این خطوط گسسته مشخصه مواد است و به این طریق می‌توان عناصر یک ماده را تعیین کرد. علاوه بر این، محاسبه مقدار هر عنصر در نمونه از مشخصه شدت خطوط نیز امکان پذیر است.

برای شناسایی مواد به روش LIBS، سه مرحله وجود دارد. این مراحل در شکل ۱ نشان داده شده است. در این فرایند با تابش لیزر پیوندها شکسته می‌شوند. در مرحله بعدی زمانی که تابش لیزر پالسی خاتمه می‌یابد، پلاسما خنک می‌شود. در نهایت در مرحله آخر در طی فرایند خنک سازی، الکترون‌ها و یون‌‌های برانگیخته به حالت پایه سقوط می‌کنند. همین امر سبب می‌شود تا پلاسما با قله‌‌های طیفی گسسته نور را منتشر کند.

مراحل طیف سنجی LIBS
شکل ۱: مراحل طیف سنجی LIBS: (الف) اشتعال پلاسما، (ب) انبساط و خنک سازی پلاسما (ج) دفع و تراکم ذرات

نور منتشر شده از پلاسما توسط المان‌‌های اپتیکی به سمت یک آشکارساز ICCD هدایت می‌شود و از این طریق طیف LIBS به دست می‌آید. هر عنصر در جدول تناوبی دارای قله‌های طیفی LIBS منحصر به فرد است. با شناسایی قله‌های مختلف برای نمونه‌های مورد تجزیه و تحلیل، می‌توان به سرعت ترکیب شیمیایی آن را تعیین کرد. غلظت عنصر از شدت قله طیف محاسبه می‌شود. البته باید توجه کرد که برای شناسایی نوع نمونه و محاسبه غلظت، الگوریتم پیشرفته‌ای به کار گرفته می‌شود. شکل ۲ چیدمان شماتیک طیف سنجی LIBS را نشان می‌دهد.

طیف سنجی فروشکست القایی لیزری
شکل ۲: چیدمان طیف سنجی فروشکست القایی لیزری

با توجه به اهمیت این طیف سنجی منابع بسیاری برای دیتابیس‌های LIBS وجود دارد. یکی از معتبرترین و بهترین این منابع سایت NIST است. با مراجعه به این سایت می‌توانید از دیتابیس‌ها و سایر امکانات آن بهره‌مند شوید. اکنون که با روش طیف سنجی LIBS آشنا شدید به سراغ کاربرد‌های آن می‌رویم.

کاربردهای LIBS

به دلیل عدم نیاز به آماده سازی نمونه، ویژگی‌های غیر تماسی و پاسخ‌دهی سریع این روش در صنایع مختلفی به کار گرفته می‌شود. با توسعه سیستم‌های لیزر و ردیابی، LIBS در زمینه‌های مختلفی از جمله متالوژی، صنایع غذایی، پزشکی، پروژه مریخ و فضا و … از این روش استفاده شده است. همچنین از LIBS در کارخانه‌های تجاری مانند ساخت آهن و فولاد، برق حرارتی، دفع زباله و غیره استفاده می‌شود.

طیف سنجی حلقه ای به پایین Cavity ring-down spectroscopy (CRDS)

CRDS یک روش طیف سنجی نوری بسیار حساس است. در این روش میزان میرایی نور پراکنده شده یا جذبی اندازه‌گیری می‌شود. از CRDS برای مطالعه نمونه‌های گازی که نور را در طول‌موج‌های خاص جذب می‌کنند، استفاده می‌شود. در این طیف سنجی نور لیزر به یک حفره تابیده می‌شود. در ساده‌ترین شکل این طیف سنج، از دو آینه بسیار بازتابنده استفاده می‌کنند. حد فاصل میان دو آینه با یک گاز پر می‌شود. وقتی نور لیزر به این حفره نوری تابیده می‌شود، تشدید می‌شود. در مرحله بعد لیزر خاموش می‌گردد. سپس شدت نوری که از سطح حفره منتشر می‌شود، اندازه گیری می‌گردد. شدت نور در اثر خاموش بودن لیزر به صورت میرا است. به این معنی که شدت رفته رفته کاهش می‌یابد. در طول این میرایی، هزاران بار نور بین آینه‌ها به عقب و جلو منعکس می‌شود. در هر انعکاس مقدار کمی از لیزر (۱-R) به بیرون نشت می‌کند  که منجر به تجزیه نمایی انرژی لیزر در حفره می‌شود. این مقدار کم با یک آشکارساز سریعا اندازه گیری می‌شود. حساسیت بالا در CRDS ناشی از این است که نور مسیر طولانی را در داخل حفره طی می‌کند. این مسیر در حدود چند کیلومتر است. همچنین در CRDS به جای جذب مطلق، میرایی نور در حفره اندازه‌گیری می‌شود.

طیف سنجی حلقه ای به پایین
شکل ۳: نحوه کار طیف سنجی حلقه ای به پایین

دو مزیت اصلی CRDS نسبت به سایر روش های جذب وجود دارد: اول این که تحت تأثیر نوسانات شدت لیزر نیست. در CRDS زمان ring-down به شدت لیزر بستگی ندارد، بنابراین نوسانات لیزر هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. مزیت دوم این که، به دلیل طول مسیر طولانی بسیار حساس است.

کاربردهای CRDS

 • تشخیص میزان اندکی از گازهای کمیاب و اندازه‌گیری تغییرات کوچک در غلظت گازها از کاربردهای این طیف سنج هستند.
 • نشتی گاز را از منابع دور تشخیص می‌دهد.
 • تجزیه و تحلیل ایزوتوپی به وسیله این روش انجام می‌گیرد.

طیف سنجی فلورسانس (Fluorescence spectroscopy)

در طیف سنجی فلورسانس، یک مولکول را بر اساس خواص فلورسنت آن تجزیه و تحلیل می‌کنند. به بیانی دیگر در این روش پرتوی نوری با ماده برخورد می‌کند. در اثر این برخورد الکترون‌های موجود در مولکول‌ها برانگیخته می‌شوند. با توجه به ناپایدار بودن الکترون‌های برانگیخته، این الکترون‌ها به حالت پایه باز می‌گردند و نوری را در طول موج خاص از خود منتشر می‌کنند. از آنجا که ممکن است الکترون‌ها از هر سطح برانگیخته به حالت پایه گذار کنند، فوتون‌های منتشر شده دارای انرژی‌های مختلفی خواهند بود. با تجزیه و تحلیل طول‌موج‌های به دست‌ آمده از طیف سنجی فلورسانس و همچنین با بررسی شدت نسبی آن‌ها، می‌توان ساختار سطوح مختلف ارتعاشی را تعیین کرد. در مرحله آخر نشر فلورسانس تحت زاوبه ۹۰ درجه به سمت مونوکروماتور هدایت می‌شود. این کار باعث می‌شود تا احتمال رسیدن نورهای عبوری، بازتابی و پراکندگی رامان به آشکارساز به حداقل برسد. بعد از آن طول‌موج‌های تفکیک شده توسط تک فام ساز، به آشکار ساز می‌رسند.

طیف سنجی فلورسانس
شکل ۴: طیف سنجی فلورسانس

طیف سنجی فلورسانس به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد:

فوتولومینسانس: در این طیف سنجی از انرژی نور یا فوتون برای تحریک الکترون‌ها استفاده می‌شود.

لومینسانس شیمیایی: انرژی شیمیایی باعث انتشار یک فوتون می‌شود و از طریق آن تحریک صورت می‌گیرد.

الکترولومینسانس: انرژی الکتریکی یا یک میدان قوی الکتریکی باعث انتشار یک فوتون می‌شود.

کاربردهای فلورسانس

 1. در زمینه‌های بیوشیمی و شیمی برای تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی
 2. در پزشکی برای تمیز تومورهای بدخیم و خوش خیم پوست
 3. تعیین کیفیت آب و شناسایی آلاینده‌ها

طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR))

در این طیف سنجی نور مادون قرمز به نمونه تابیده می‌شود و طیف جذبی یا نشری آن اندازه‌گیری می‌شود. با توجه به این که انرژی پرتو مادون قرمز ضعیف است، نمی‌تواند الکترون را در ماده به تراز‌های بالاتر برانگیخته کند. در عوض ممان دو قطبی مولکول‌‌ها تغییر می‌کند.  دلیل به کار بردن اصطلاح تبدیل فوریه در این طیف سنجی این است که برای تبدیل داده‌های خام به طیف مادون قرمز، به یک تبدیل فوریه نیاز است.

کاربردهای FTIR

 • واکنش های پلیمریزاسیون
 • واکنش های فشار بالا
 • واکنش های هیدروژناسیون
 • هیدروفرمیلاسیون یا سنتز
 • مکانیسم‌های واکنش گریگنارد
 • هالوژناسیون
 • بیوکاتالیز و تجزیه آنزیمی
 • شیمی جریان
 • واکنش های کاتالیز شده
 • سنتز شیمیایی

طیف سنجی رامان (Raman spectroscopy)

طیف سنجی رامان یک روش تحلیلی است که در آن از نور پراکنده برای اندازه گیری حالت‌های انرژی ارتعاشی یک نمونه استفاده می‌شود. این نام از فیزیکدان هندی C.V Raman گرفته شده است که همراه با شریک تحقیق خود K.S Krishnan، در سال ۱۹۲۸ پراکندگی رامان را مشاهده کردند.
رامان، یک روش پراکندگی نور است. در این طیف سنجی نور تابشی در اثر برخورد با مولکول پراکنده می‌شود. بیشتر نور پراکنده شده در همان طول موج منبع لیزر است و اطلاعات مفیدی را ارائه نمی‌دهد. این نوع پراکندگی، پراکندگی ریلی نامیده می‌شود. اما مقدار کمی از نور (به طورمعمول ۰.۰۰۰۰۰۰۱ درصد!!) در طول موج‌های مختلف پراکنده می‌شود که به ساختار شیمیایی آنالیت بستگی دارد. به این نوع پراکندگی، پراکندگی رامان گفته می‌شود. در این پدیده ممکن است طول موج کاهش (پراکندگی رامان ضد استوکس) و یا افزایش یابد (پراکندگی استوکس). این طیف سنجی می‌تواند اطلاعات شیمیایی، ساختاری و هم چنین شناسایی مواد را از طریق مشخصه رامان آن‌ها فراهم کند. در واقع طیف رامان یک ماده، اثر انگشت آن ماده به شمار می رود.

برای آشنایی بیشتر با این روش جذاب به انواع طیف سنجی رامان مراجعه کنید.

طیف سنجی رامان
شکل ۵: در اثر برخورد فوتون با مولکول، پراکندگی رامان حاصل می‌شود.

کاربردهای رامان

از طیف سنجی رامان در شیمی برای شناسایی مولکول‌ها، مطالعه پیوندهای شیمیایی و پیوندهای درون مولکولی استفاده می‌شود. از آنجا که فرکانس‌های ارتعاشی، مخصوص پیوندهای شیمیایی و تقارن مولکول است، رامان برای شناسایی مولکول‌ها به شیوه اثر انگشت (fingerprint) عمل می‌کند.

در فیزیک حالت جامد، از طیف سنجی Raman برای توصیف مواد، اندازه‌گیری دما و یافتن جهت کریستالوگرافی نمونه استفاده می‌شود. از طیف سنجی رامان می‌توان برای مشاهده سایر برانگیختگی‌های فرکانس پایین ماده جامد مانند پلاسمون‌ها، مگنون‌ها و تحریکات شکاف ابررسانا نیز استفاده کرد.

در فناوری نانو، می‌توان از میکروسکوپ رامان برای تجزیه و تحلیل نانوسیم‌ها برای درک بهتر ساختار آن ها استفاده کرد.

در شیمی حالت جامد و صنعت داروسازی، می‌توان از طیف سنجی رامان برای شناسایی مواد فعال دارویی (API) و شناسایی اشکال پلی مورفیک آنها، در صورت وجود بیش از یک مورد، استفاده کرد.

در زیست شناسی و پزشکی، طیف سنجی رامان کاربردهای گسترده ای دارد. می‌توان آن را برای شناسایی انواع سرطان‌ها،‌ تعیین توالی DNA، تشخیص انواع بیماری‌ها، کشف داروهای تقلبی بدون باز کردن بسته بندی آنها، مطالعه غیرتهاجمی بافت بیولوژیکی و … به کار برد

به طور خلاصه، طیف سنجی رامان را می توان در زمینه های علوم جنایی، باستان شناسی، ‌زمین شناسی، صنایع مواد غذایی و غیره به کار برد.

طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS spectroscopy)

طیف سنجی UV-VIS یا اسپکتروفتومتری روشی است که میزان جذب یا عبور نور از یک نمونه را نشان می‌دهد. در این روش شدت نور عبوری از نمونه اندازه‌گیری می‌شود. سپس مقدار آن با شدت نور اولیه مقایسه می‌شود. به این ترتیب میزان نور جذب شده به دست می‌آید. اصل اساسی این سیستم این است که هر یک از ترکیبات شیمیایی، نور را در طول‌موج های خاصی جذب می‌کنند یا عبور می‌دهند. همچنین می‌تواند برای اندازه‌گیری غلظت یک ماده شیمیایی شناخته شده مورد استفاده قرار گیرد. اسپکتروفتومتری یکی از روش‌های مفید تجزیه و تحلیل کمی در زمینه‌های مختلف مانند شیمی، فیزیک، بیوشیمی، مهندسی مواد و کاربردهای بالینی است. در واقع در هر آزمایشگاهی که در آن روی مواد شیمیایی کار می شود، حداقل یک اسپکتروفتومتر یافت می‌شود. به عنوان مثال در بیوشیمی از آن برای تعیین واکنش‌های کاتالیز شده آنزیم یا در کاربردهای بالینی آن برای بررسی خون یا بافت ها استفاده می‌شود.

طیف سنج UV-VIS
شکل ۶: طیف سنج Uv-Vis

کاربردهای Uv-Vis

 • زیست شناسی: تجزیه و تحلیل رشد سلول، تشخیص و سنجش RNA، DNA، آلیگونوکلئوتید، پروتئین و …
 • شیمی: محاسبه غلظت، نظارت بر واکنش
 • فیزیک: محاسبه چگالی نوری، رنگ سنجی
 • داروسازی:‌ آنالیز دارویی
 • آزمایشگاه های کنترل کیفیت، آنالیزهای معمولی در واحدهای تولیدی، QA/QC
 • و در علوم دیگر برای شناسایی ویژگی های انواع مواد

طیف سنجی نشر نوری (Optical emission spectroscopy(OES))

OES نوع رایجی از طیف سنجی است که برای تعیین عناصر اساسی در فلزات به کار می‌رود. به طیف سنجی نشر نوری، کوانتومتر هم گفته می‌شود. از این دستگاه به طور گسترده‌ای در کارخانه‌های ریخته‌گری و تولید فلزات استفاده می‌شود. زیرا OES می‌تواند طیف وسیعی از عناصر را با دقت بالا تجزیه و تحلیل کند.

اساس کار کوانتومتر نشر نور است. برای تحریک اتم‌ها در نمونه‌های فلزی، یک منبع الکتریکی مورد نیاز است. دمای بخش کوچکی از نمونه با استفاده از این منبع الکتریکی ولتاژ بالا تا هزاران درجه سانتی‌گراد می‌شود. به دلیل وجود اختلاف پتانسیل بین الکترود و فلز تخلیه الکتریکی رخ می‌دهد. این تخلیه الکتریکی باعث گرم شدن سطح نمونه شده و پلاسما به وجود می‌آید. سپس در پی آن قسمتی از فلز بخار می‌شود. در طی این فرایند اتم‌های فعال شده خطوط انتشار را ایجاد می‌کنند که برای هر عنصری منحصر به فرد است.

طیف سنجی نشر نوری
شکل ۷: یک الکترود نمونه را گرم کرده و اتم‌ها را به حالت فعال در می‌آورد. این امر موجب یک تخلیه الکتریکی می‌شود. که به دنبال آن سطح فلز بخار می‌شود.

در مرحله بعدی اتم‌های تحریک شده فوتون‌هایی (نور) را از خود منتشر می‌کنند. نور منتشر شده به سمت توری پراش هدایت می‌شود و به طول‌موج‌های تشکیل دهنده‌ خود تجزیه می‌شود. سپس شدت نور هر طول‌موج توسط آشکارساز اندازه‌گیری می‌گردد. شدت اندازه‌گیری شده در طی این فرایند متناسب با غلظت عناصر موجود در نمونه است. از آنجا که هر عنصر بر اساس ساختار الکترونی خود طول‌موج‌های خاصی را منتشر می‌کند، می‌توان با مشاهده این طول‌موج‌ها ترکیب اصلی نمونه را تعیین کرد.

طیف سنجی نشر نوری (Optical emission spectroscopy(OES))
شکل ۸: شدت نور هر طول‌موج توسط آشکارساز تعیین می‌شود. به این صورت ترکیبات موجود در نمونه مشخص می‌گردد.

کاربردهای OES

 • آنالیز انواع فولادها از جمله فولادهای آلیاژی، فولادهای ضد سایشی منگنز بالا، فولادهای ساده کربنی و…
 • آنالیز و بررسی انواع چدن‌ها همچون چدن‌های خاکستری، داکتیل و…
 • تعیین میزان آلومینیوم محلول و غیرمحلول در فولادها
 • اندازه‌گیری میزان سرب در برنج‌های سرب دار
 • شناسایی و تعیین میزان هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن موجود در تیتانیوم
 • آنالیز و بررسی انواع آلیاژهای آلومینیوم مانند آلیاژهای آلومینیوم-لیتیوم
 • تعیین ترکیب شیمیایی به روش کوانتومتری
 • شناسایی مواد فلزی و مطابقت آن با استانداردها و آلیاژهای تجاری رایج
 • شناسایی عناصر ناخواسته

جمع بندی

در این مقاله در مورد انواع روش های طیف سنجی بحث کردیم. گفته شد که طیف سنج‌ ها را می‌توان بر اساس سه پارامتر دسته بندی کرد: ماهیت تابش، ماهیت برهمکنش و نوع ماده. همچنین بیان کردیم که مهم‌ترین دسته بندی مربوط به ماهیت تابش است. بر همین اساس ما هم طیف سنجی‌ ها را بر حسب ماهیت تابش بررسی کردیم. ماهیت تابش به این معنی است که از چه نوع تابشی برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود. طبق این پارامتر، طیف سنجی در چهار دسته قرار می‌گیرد: طیف سنجی الکترومغناطیسی، طیف سنجی الکترونی، طیف سنجی مکانیکی و طیف سنجی جرمی. با توجه به اهمیت طیف سنجی الکترومغناطیسی در این مقاله ما نیز توجه خود را به این مبحث معطوف کردیم و به بررسی انواع طیف سنجی الکترومغناطیسی پرداختیم.

شرکت تکسان با به کارگیری دانش افراد مجرب انواع دستگاه‌های طیف سنجی را به بازار عرضه کرده است. این دستگاه‌ها شامل میکروسکوپ رامان، رامان پرتابل، اسپکتروفتومتر و اسپکترومتر است.

منابع

 1. https://zaya.io/kauvj
 2. https://zaya.io/e9sye
 3. https://zaya.io/9rn22
 4. https://zaya.io/j2e1d
 5. https://zaya.io/5te00
 6. https://zaya.io/tmzuu
 7. https://zaya.io/mtdej
 8. https://zaya.io/0pfwf
 9. https://zaya.io/rnlbv
 10. https://zaya.io/tinq0

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x