برگزار کننده کارگاه های تخصصی
تکسان، تولید کننده تجهیزات پیشرفته طیف ‌سنجی
برگزار کننده کارگاه های تخصصی
برگزارکننده کارگاه های تخصصی
برگزار کننده کارگاه های تخصصی
تکسان؛ مورد اطمینان برای ISI

محصولات تکسان

لوازم جانبی

هر کدام از دستگاه‌های تکسان دارای چندین قطعه لوازم جانبی است که تعدادی از آن‌ها برای هر دستگاه به صورت اختیاری عرضه می‌شود و برای کاربری‌های ویژه استفاده می‌شود. مانند: دستگاه قرص کن برای مواد پودری، ماژول نود درجه میکروسکوپ رامان، منابع نوری و … . سایر لوازم جانبی لازم به همراه دستگاه در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که لوازم جانبی فقط به همراه دستگاه قابل عرضه است.