میکرو طیف سنج رامان پرمیوم (SRM)

میکرو طیف سنج های رامان پرمیوم (SRM)

میکروسکوپ های رامان SRM میکروطیف سنج های تخصصی با قابلیت تفکیک طیفی خیلی بالا هستد (Super Resolution Microscope)
که با داشتن استیج‌های اتوماتیک، امکان تصویربرداری رامان (Map) نمونه را فراهم می‌نمایند. و دارای امکانات تخصصی طیف سنجی دیگری نیز هستند.