دسته‌بندی: روغن های صنعتی

کاربردهای تخصصی طیف سنجی

تشخیص گوگرد خورنده در روغن ترانسفورماتور با طیف سنجی رامان

تشخیص گوگرد خورنده در روغن ترانسفورماتور با طیف سنجی رامان

حضور گوگرد در روغن ترانسفورماتور ضررهای بیشماری را در عملکرد و طول عمر دستگاه ایجاد می‌کند. روش‌های سنتی تشخیص گوگرد…
اهمیت رنگ سنجی در روغن موتورهای صنعتی

اهمیت رنگ سنجی در روغن موتورهای صنعتی

اگر شما یک وسیله نقلیه برای جابه جایی خود داشته باشید، از تاثیر روغن موتور و به صورت کلی لوبریکانت…