برای مشاهده هر کدام از آموزش ها روی آن کلیک کنید.

دوره ویدئویی آموزش کامل نرم افزار اوریجین Origin Pro

(مناسب برای اساتید، کارشناسان آزمایشگاه، دانشجویان)

آموزش ویدئویی کار با اوریجین

چه انتظاراتی می‌توانید از اوریجین داشته باشید؟

 • تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • رسم نمودارهای متنوع
 • نمودارهای با کیفیت برای چاپ در مقالات
 • پردازش طیف به صورت عددی و محاسباتی

موضوعاتی که در این دوره ۱۵ قسمتی بررسی می‌شود:

 • راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار اوریجین، فراخوانی فایل و وارد کردن داده در نرم افزار
 • آموزش رسم و ویرایش نمودار در نرم افراز اوریجین
 • نحوه خروجی گرفتن از نمودارها
 • آموزش کامل پیدا کردن پیک، پیدا کردن سریع پیک، برازش پیک و محاسبه مساحت پیک
 • آموزش کم کردن خط پایه (baseline) و کم کردن نویز (smoothing)
 • آموزش مقایسه و بررسی نتایج چند طیف و نمودار در نرم افزار
 • آموزش به دست آوردن مختصات یک نمودار
 • آموزش رسم چند نمودار در یک صفحه
 • به دست آوردن اطلاعات یک طیف از روی عکس آن
 • آموزش اطلاعات مربوط به تابع هر پیک

دوره ویدئویی آموزش‌های تخصصی تکسان

(مناسب برای اساتید، کارشناسان آزمایشگاه، دانشجویان)

دوره ویدئویی آموزش های تخصصی و کاربردی طیف سنجی

در این ویدئوها با موضوعات پرکاربرد زیر آشنا می‌شوید:

 • آموزش پکیج کامل محاسبه انواع کالیبراسیون‌ها (داخلی، خارجی، افزایش استاندارد)
 • محاسبه باند گپ از روی طیف جذب، بازتاب و Uv_Vis
 • محاسبه ضریب شکست، ضخامت لایه نازک، رابطه پاشندگی و ثابت‌های دی الکتریک در لایه نازک
 • محاسبه طیف جذب از روی طیف جذبی عبوری
 • مشخصه یابی مواد از طیف

ویدئوهای طیف سنج رامان

(مناسب برای اساتید، کارشناسان آزمایشگاه، دانشجویان)

دوره های ویدئویی میکرو طیف سنج رامان تکرام

مشاهده این ویدئوها در موارد زیر کمک کننده شما است.

 • مقایسه عملکرد تکرام با سایر برندهای معتبر و مطرح بین المللی
 • برخی ویژگی‌های منحصر به فرد تکرام
 • برخی کاربردهای میکروسکوپ رامان در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف
 • نکات مربوط به طیف گیری

ویدئوهای اسپکتروفتومتر

(مناسب برای اساتید، کارشناسان آزمایشگاه، دانشجویان)

دوره های ویدئویی اسپکتروفتومتر لنا

مشاهده این ویدئوها در موارد زیر کمک کننده شما است.

 • مقایسه عملکرد لنا با سایر برندهای معتبر و مطرح بین المللی
 • برخی ویژگی‌های منحصر به فرد لنا
 • برخی کاربردهای اسپکتروفتومتر در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف
 • نکات مربوط به طیف گیری

ویدئوهای اسپکترومتر

(مناسب برای اساتید، کارشناسان آزمایشگاه، دانشجویان)

دوره های ویدئویی اسپکترومتر تیدا
 • مشاهده این ویدئوها در موارد زیر کمک کننده شما است.

  • مقایسه عملکرد تیدا با سایر برندهای معتبر و مطرح بین المللی
  • برخی ویژگی‌های منحصر به فرد تیدا
  • برخی کاربردهای اسپکترومتر(طیف سنج) در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف
  • نکات مربوط به طیف گیری

ویدئوهای رامان پرتابل

(مناسب برای اساتید، کارشناسان آزمایشگاه، دانشجویان)

دوره های ویدئویی رامان پرتابل آترین

مشاهده این ویدئوها در موارد زیر کمک کننده شما است.

 • مقایسه عملکرد آترین با سایر برندهای معتبر و مطرح بین المللی
 • برخی ویژگی‌های منحصر به فرد آترین
 • برخی کاربردهای رامان پرتابل در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف
 • نکات مربوط به طیف گیری